webinář

Webinář SÚJB: Radon ve stavbě – legislativa a praxe


17.12.2021 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Česká republika je známa ve světě jako jedna ze zemí s vysokou koncentrací radonu v objektech. Proto se u nás věnuje značná pozornost ochraně osob před ozáření z radonu v souvislosti s bydlením. Jedním z nástrojů pro snížení ozáření osob při bydlení je „atomové právo“, upravující povinnosti osob zúčastněných při výstavbě a rekonstrukcích objektů.

Webinář je zaměřen na následující témata:
• Co je radon a jaká rizika může přinášet ve vysokých koncentracích
• Povinnosti stavebníka nebo majitele nemovitosti v souvislosti s ochranou před radonem
• Součinnost s pracovníky stavebních úřadů
• Měření radonu jako kritérium kvality stavby

Účastníci:
Ing. Jaroslav Slovák – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, inspektor radiační ochrany
Ing. Ivana Fojtíková – Státní ústav radiační ochrany, expert z oboru ochrany před zářením


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

SÚJB
SÚJB