webinář

Webinář Dörken SK: Účinky zvýšenej teploty na poistnú hydroizoláciu pod plechovou krytinou


11.9.2020 od 10:00 do 11:00
Live stream
zdarma

• Pochopiť mechanizmy poškodenia poistných hydroizolácii v šikmých strechách a znížiť ich dôsledok
• Rôzne škodlivé faktory na PHI pod škridlovou krytinou a plechovou krytinou
• Dôležitosť tepelne stabilizovaných podstrešných fólii v konštrukcii striech s odvetranou plechovou krytinou
• Rozdiely pri starnutí štandardných a tepelne stabilizovaných podstrešných fólii
• Umelé starnutie ako podklad pre prognózu životnosti fólii
• Ako na problematiku reagujú výrobcovia?
• Novinka určená pod plechové krytiny : DELTA®-THERM

Nová DELTA®-MAXX PLUS - ideálna úspora pre valbové strechy

• Teraz vylepšená o integrované lepenie na oboch stranách na rube rolky
• Jednoduchšia a rýchlejšia pokládka obzvlášť pri valbových / stanových a všeobecne komplikovaných strechách teraz so zásadnou úsporou materiálu

Webinár bude zameraný na problematiku o ktorej sa príliš nehovorí, avšak je zásadná pre pochopenie dôležitosti poistných hydroizolácii.
Dnes už vieme, že musíme pri aplikácii poistnej hydroizolácie dodržovať určité zásady, ktoré však musia ísť ruka v ruke s adekvátnymi materiálmi, ktoré musia spoľahlivo odolávať najrôznejším záťažovým faktorom. Našim cieľom je preto priblíženie dôležitých a overených poznatkov z tejto oblasti.


Hlavní partner projektu

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo