webinář

Webinář DÖRKEN SK: DELTA®-ALPINA – overený fóliový systém pre funkčne strechy s extrémne nízkymi sklonmi?


14.6.2024 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Strechy s nízkymi sklonmi sa tešia stále veľkej obľube. Všeobecne platí, že čím je nižší sklon odtokovej plochy, tým väčšie je riziko zatekania vody pod krytinu. V prípade nízkych sklonov hlboko pod bezpečným sklonom navrhnutého typu strešnej krytiny, je kladený o to väčší dôraz na návrh a realizáciu poistnej hydroizolačnej vrstvy. Poistná hydroizolácia sa tu legislatívne mení na „vodotesné podstrešie“. Nie všetky poistné hydroizolácie sú k tomu účelu však vhodné.

Za akých podmienok a u akých strešných krytín je nutné vodotesné podstrešie navrhovať?
Aké technické vlastnosti musí mať fólia vhodná pre vytvorenie vodotesného podstrešia?
Akým spôsobom prebieha pokládka a spracovanie detailov?
Je možné k tomuto účelu použiť asfaltové pásy alebo iné povlakové hydroizolácie?
Čo k téme difúzne otvoreného vodotesného podstrešia hovoria nové nemecké pravidlá ZVDH, ktoré v Apríli 2024 aktívne reagovali zavedením tohto systému pre nízke sklony do sústavy pravidiel?

Na všetky predložené otázky budeme postupne odpovedať, aby sme čo najlepšie priblížili rizika, ktoré sú so strechami s nízkymi sklonmi spojené a mohli ich čo najbezpečnejšie navrhovať a realizovať.


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Delta
Delta