odborná konference a fórum

Akustika ve stavební praxi 2023

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: 1 akreditační bod


16.5.2023 od 9:00 do 14:00
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 Dejvice
Cena 1200 Kč včetně DPH

Hlavním cílem konference je přinést účastníkům užitečné informace, ve vztahu k základnímu požadavku na stavby, kterým je ochrana proti hluku.
Program konference přináší průřezové informace ke stavební akustice, budou zde prezentovány aktuální trendy ve stavební a prostorové akustice, poznatky z akustických měření a jejich návaznost na praxi. Finální část konference je zaměřena na jednání s úřady i důsledky problémů spojených s narušením akustického komfortu.
V průběhu celé konference bude také prostor pro diskuzi s odborníky na stavební akustiku, kde je možné řešit konkrétní témata, která vás zajímají. Konference je určena všem odborníkům ze stavební praxe.


Program

9:00 - 9:30

Prezence účastníků

9:30 - 9:45

Zahájení, úvodní slovo

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
Ing. Pavel Heinrich

Asociace akustiky českého stavebnictví

9:45 - 10:05

Akustika v udržitelné výstavbě

Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

UCEEB ČVUT v Praze

10:05 - 10:30

Revize normy ČSN 73 0527 Akustika - Prostorová akustika

Ing. Tomáš Hrádek

AVETON

10:30 - 11:00

Přestávka - coffee break (prostor pro diskusi)

11:00 - 11:25

Urbanistická akustika v praxi a novela Nařízení vlády

Ing. Aleš Matoušek

EKOLA group

11:25 - 11:50

Poznatky z měření zvukové izolace cihelných konstrukcí

Ing. Pavel Heinrich

HELUZ cihlářský průmysl

11:50 - 12:15

Poznatky z řešení akustiky ve školách (stavební a prostorová akustika).

Ing. Petr Novák

EKOLA group

12:15 - 12:45

Přestávka - občerstvení (prostor k diskusi)

12:45 - 13:15

Akustika ve vztahu k jednání s úřadem - hygienické stanice (příklady, doporučení, často řešená témata)

Ing. Hana Vojířová

AKUSTING

13:15 - 13:45

Z praxe soudního znalce:

Chov pávů na zahradách rodinných domů a soudní spory v souvislosti s jejich hlasovými projevy, změny nášlapných vrstev podlah v panelových domech a jejich dopad na sousední byty. "

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

TZÚS Praha

13:45 - 14:00

Diskuse, závěrečné slovo, ukončení konference

Ing. Pavel Heinrich

Asociace akustiky českého stavebnictví

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

HELUZ IZOS
HELUZ IZOS
TZÚS
TZÚS
Aveton
Aveton
Heluz
Heluz
Asociace akustiky
Asociace akustiky