seminář

VELUX Profi Day

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


20.9.2017 od 8:30 do 13:30
Kompetenční centrum VELUX , Sokolova 1d, Brno
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 9:30

Novinky v produktovém programu střešních oken

Tomáš Vrba, projektový manager
9:30 - 9:50

Novinky v řešení pro ploché střechy

Tomáš Vrba, projektový manager
9:50 - 10:10

Ukázky realizací se střešními okny

Ing. arch. Klára Bukolská, architektka
10:10 - 10:30

Přestávka, občerstvení

10:30 - 11:30

Praktická ukázka instalace střešních oken do nadkrokevní izolace, výměny střešního okna a instalace světlovodu

Martin Masár, technický školitel
11:30 - 12:10

Využití střešních oken při rekonstrukci školních učeben s ohledem na návrh denního světla a ventilace

Ing. arch. Marek Petrík, architekt
12:10 - 12:50

Praktická ukázka návrhu správného prosvětlení místností a práce v programu Daylight visualizer

Ing. arch. Marek Petrík, architekt
12:50 - 13:00

Diskuze, dotazy, slosování dotazníků

13:00 - 13:30

Oběd

Hlavní partner projektu

Velux
Velux
Kompetenční centrum
Kompetenční centrum

Odborný garant

Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
TZB Info
TZB Info

Organizační garant