odborná konference a fórum

Saint-Gobain Fórum: Čtvrtstoletí materiálových inovací. A jak to bude dál?

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


28.1.2020 od 8:30 do 13:30
Hotel Tristar, U Sluncové 14, Praha 8
Cena 200 Kč včetně DPH

Program

8:00 - 9:00

Registrace

Vložné 200,- Kč

9:00 - 9:45

Stavby jako motor nástupu energetické decentralizace

Reálná výstavba domu, který není napojen na žádné inženýrské sítě a je plně soběstačný.

Pavel Podruh, zakladatel projektu Český Ostrovní Dům
9:45 - 10:30

Zateplené fasády po 25 letech a jak dále?

Mikroorganismy a čištění fasád, sanace zateplených fasád, „doteplení“ nedostatečně zateplených fasád.

Fasády JINAK – Inovace povrchu

Ing. Miloš Hutník, Ing. Tomáš Pošta
10:30 - 10:50

Sklo bude stále trendy!

Vývoj skleněných fasád a interiérových skel.

Ing. Pavel Nečas
10:50 - 11:15

Přestávka, občerstvení

11:15 - 12:00

Izolace střech

Požární a akustické řešení plochých střech po 20 letech a očekávaný vývoj.

Vývoj vegetačních střech od počátku 21. století
a zcela nové možnosti aplikací.

Ing. Pavel Rydlo, Ing. Arch. Josef Hoffmann
12:00 - 12:45

Výkonnost konstrukcí suché výstavby

Sádrokartonové příčky jako řešení mezibytových konstrukcí v proměnách času.

Sádrokartonová výzva zděným konstrukcím

Ing. Robert Hošek, Lukáš Bach
12:45 - 13:00

Závěrečná diskuze

13:00 - 13:30

Oběd

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Glassolutions
Glassolutions
Rigips
Rigips
Weber
Weber
Isover
Isover