odborná konference a fórum

Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: 1 akreditační bod


14.11.2018 od 9:00 do 17:30
Masarykova kolej, ČVUT, Praha 6 - Dejvice
1,800 Kč

2. ročník odborné konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB – 14.11.2018, Praha
Konference je určena pro majitele, správce a uživatele domů, kteří si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace tak, aby nejen ušetřili, ale také dům zhodnotili a vyhověli chystané nové legislativě. Konference je určena také pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky.

Obsahem přednášek a související publikace je kvalitní rekonstrukce stavebních konstrukcí a soustav TZB s ohledem na budoucí provozní náklady a chystanou novou legislativu.

Pro účastníky konference v loňském roce byla k dispozici publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. I v letošním roce chystáme podobnou publikaci. Publikace bude vydána opět pouze v nákladu pro účastníky této konference!

Získejte informace, jak ekonomicky vyhodnotit jednotlivé varianty změn ve vztahu k úsporám energie, k hodnotě nemovitosti a k požadavkům na správu domu.

Hlavní témata:
- Modernizace bytových domů k dosažení energetické náročnosti v úrovni nZEB
- Legislativa a právní požadavky
- Specifikace výrobků, prvků a soustav mající nákladově optimální úroveň energ. účinnosti
- Hospodárný provoz a životnost soustav a systémů
- Technicko-ekonomické audity budov

Vložné:
• 1.800 Kč bez DPH
• 1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT, ČKA
• ZDARMA studenti architektury a TZB

Přihláška na konferenci v pozvánce.


Partneři projektu

TZB Info
TZB Info