seminář

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE – STŘEŠNÍ a FASÁDNÍ SYSTÉMYZRUŠEN

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


9.9.2020 od 8:00 do 15:00
Hotel ELEGANCE **** Husitská 2,787 01, Šumperk
zdarma

Program

8:00 - 8:30

Prezence

8:30 - 9:30

1. Blok

Přivítání

Představení firmy PREFA a hlavních produktových skupin
- Střechy
- Fasády
- Protipovodňové zábrany
Představení produktů STŘECHA a výhod hliníku
- Maloformátové střešní krytiny
- Drážkované střešní krytiny

9:30 - 9:40

Přestávka

9:40 - 10:40

2. Blok

Hlavní projekční zásady pro střechy
- Střešní skladby a podkladní konstrukce
- Separační vrstvy a DHV
- Střešní sklony a příčné spoje
- Dilatace drážkovaných krytin
- Zásadní detaily

Řešení protisněhových opatření
- Pro maloformátové střešní krytiny
- Pro drážkované střešní krytiny

10:40 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:15

3. Blok

Představení produktů FASÁDA
Hlavní projekční zásady pro fasády
- Skladby podkladní konstrukce
- Podkladní konstrukce (také s ohledem na požární klasifikaci)
- Zásadní detaily

Podpora projektantů – výpočty
- Výpočty spotřeby
- Návrh trubkových sněhových zábran

12:15 - 13:00

Oběd

13:00 - 14:00

4. Blok

Představení odvodnění střech
Zaatikové žlaby vs. vnější žlaby
- náročnost detailu zaatikového žlabu

Zajímavá realizace z ČR

14:00 - 15:00

5. Blok

Praktické ukázky zpracování detailů
- Maloformátové střešní systémy (založení okapní hrany, montáž úžlabí, štítové lišty, protisněhová opatření,
řešení hřebene, oplechování střešního okna)
- Diskuse k jednotlivým řešením

Odborný garant

Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
TZB Info
TZB Info

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Prefa
Prefa