seminář

Ochrana proti radonu v kontextu moderních požadavků na vytápění a větrání budov

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


2.11.2017 od 9:00 do 14:30
EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové
200 Kč

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pro účastníky semináře je připravena tištěná příručka RADON – stavební souvislosti, k dispozici bude i příručka Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících stavbách.

Odborný garant:
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT Praha

doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.
Fakulta stavební ČVUT Praha


Program

8:30 - 9:00

PREZENCE

úhrada 200 Kč v hotovosti u prezence

9:00 - 9:30

ÚVOD Z RADIAČNÍ OCHRANY

Ing. Eva Pravdová, SÚJB
9:30 - 11:00

MODERNÍ POŽADAVKY NA VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ BUDOV

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha
11:00 - 11:30

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ

11:30 - 13:00

UPLATNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU PROTI RADONU PŘI PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

doc. Ing. Martin Jiránek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
13:00 - 13:30

MĚŘENÍ RADONU PRO HODNOCENÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

Mgr. Aleš Froňka, SÚRO, v.v.i
13:30 - 14:00

ZDRAVOTNÍ RIZIKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

MUDr. Ariana Lajčíková CSc., SZÚ
14:00 - 14:30

DISKUZE, SLOSOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ A OBĚD

Odborný garant

Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
TZB Info
TZB Info

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

FSV ČVUT
FSV ČVUT
Radonový program
Radonový program
SÚJB
SÚJB