seminář

Ochrana proti radonu v kontextu moderních požadavků na vytápění a větrání budov

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


1.11.2018 od 9:00 do 14:30
Hotel Čechie Praha a.s., U Sluncové 618, Praha 8
200 Kč

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro účastníky semináře je připravena tištěná příručka RADON – stavební souvislosti, k dispozici bude i příručka Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících stavbách.

Odborný garant:
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT Praha

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.
Fakulta stavební ČVUT Praha


Program

8:30 - 9:00

PREZENCE

Úhrada 200 Kč v hotovosti u prezence

9:00 - 9:30

ÚVOD Z RADIAČNÍ OCHRANY

Ing. Jaroslav Slovák, SÚJB
9:30 - 11:00

MODERNÍ POŽADAVKY NA VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ BUDOV

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha
11:00 - 11:30

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ

11:30 - 12:00

MĚŘENÍ RADONU PRO HODNOCENÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

Mgr. Aleš Froňka, SÚRO, v.v.i.
12:00 - 13:30

UPLATNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU PROTI RADONU PŘI PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
13:30 - 14:00

ZDRAVOTNÍ RIZIKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

MUDr. Ariana Lajčíková CSc., SZÚ
14:00 - 14:30

DISKUZE, SLOSOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ A OBĚD

Odborný garant

TZB Info
TZB Info
Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
FSV ČVUT
FSV ČVUT

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

MPO
MPO
Radonový program
Radonový program
SÚJB
SÚJB