seminář

Moderní materiály a technologie ve stavebnictví - RD a obytné budovy, novinky

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


13.10.2020 od 8:30 do 13:50
Hotel Dvorana **** Chebská 394/44, 360 06 Karlovy Vary
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

9:00 - 9:50

DENNERT XCON – dokonale sladěný stavební systém, a s ním plně masivní plášť budovy od jednoho dodavatele

Vysoké výrobní standardy systému XCON můžete zažít na vlastní kůži na staveništi. Několikaměsíční stavební činnosti, prostoje vynucené povětrnostními podmínkami nebo potíže s dohadováním mezi různými řemeslníky jsou námi minimalizovány.
Protože výroba probíhá „inhouse“, jsou všechny masivní stavební díly suché, čímž se na jedné straně redukuje nebezpečná stavební vlhkost na minimum a na straně druhé extrémně zkracuje doba stavby a dokončovacích prací.

Dennert
9:50 - 10:15

Efektivní řešení pro bytové a řadové domy

Příklady Ytong konstrukcí pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Technologie rychlého zdění - velkoformátové produkty. Digitální plánování - BIM.

Xella CZ, s.r.o.
10:15 - 10:40

Materiál WPC, jeho přednosti a využití

WPC (Wood-Plastic Composite) je moderní kompozitní materiál vyráběný ze dřeva a polymeru. Kvalitní WPC prkna mají podobné vlastnosti jako dřevěná, jejich klíčovou výhodou je mimořádná odolnost a životnost při minimálních nárocích na péči.
WPC – WoodPlastic je ryze český výrobce originálních a plně recyklovatelných teras, plotů a obkladů z kompozitního materiálu WoodPlastic®. Je vlastníkem licence na laserovou technologii Strandex, díky čemuž disponuje nejpokrokovější technologií výroby kompozitních prken a patří k lídrům jejich produkce v Evropě.

Woodplastic
10:40 - 11:05

Štěrk z pěnového skla REFAGLASS - Zakládání staveb

Únik tepla skrze základovou desku můžeme snížit dostatečnou izolací základových pasů a izolací podlahy v interiéru. Nehledě na pracnost těchto opatření, je velice obtížné zcela odstranit tepelné mosty mezi deskou a stěnami stavby. Pokud použijeme na spodní a obvodovou izolaci materiál z pěnového skla, vznikne homogenní vnější izolace, která 100% odstraní veškeré tepelené mosty mezi rostlým terénem a základovou deskou. Zároveň odpadne náročná stavba základových pasů, což šetří Váš čas i peníze. Jak funguje základová deska domu založená na pěnovém skle REFAGLASS? Jak uspořit čas a finance při realizaci a současně snížit náklady na provoz stavebního objektu?
Tyto informace se dozvíte v přednášce Anety Kunešové.

Refaglass s.r.o.
11:05 - 11:25

Přestávka

11:25 - 11:50

SIDI - nová technologie pro rychlé a úsporné zdění z broušených cihel HELUZ.

Revoluční způsob zdění na hotovou maltovou směs. Předem připravená zdicí malta pro tenkou spáru určená pro broušené cihly HELUZ pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn a příček.
Tenkovrstvá zdící malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze připravená k okamžitému použití.

Heluz
11:50 - 12:15

Dřevovláknité desky PAVATEX

Přírodní izolace dřevostaveb a střech. Ideální řešení nad pohledovými krokvemi, stálá teplota v létě a v zimě bez klimatizace. Obvodový plášť nejen pro pasivní domy.

Insowool
12:15 - 12:40

Větrací systémy se zpětným ziskem tepla pro bytové jednotky.

Požadavky platných a nově připravovaných legislativních požadavků na větrání bytů.
Větrací systémy pro zlepšení kvality vnitřního prostředí a úspory energií v bytové výstavbě.
ARFlex - nový systém pro decentrální větrání bytů.

Elektrodesign
12:40 - 13:05

Nosné a pohledové zdivo Liapor - jeho uplatnění

Lias Vintířov
13:05 - 13:50

Oběd

Odborný garant

Dřevo&stavby
Dřevo&stavby
Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
TZB Info
TZB Info

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

WOODPLASTIC
WOODPLASTIC
Lias
Lias
Elektrodesign
Elektrodesign
Insowool
Insowool
Heluz
Heluz
Refaglass
Refaglass
Xella
Xella
Dennert
Dennert