seminář

Moderní materiály a technologie ve stavebnictví - NOVINKY 2019ZRUŠEN

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


1.11.2018 od 8:30 do 14:00
Hotel Dvorana, Chebská 394, Karlovy Vary
zdarma

Program

Odborný garant

DŘEVO&stavby
DŘEVO&stavby