online certifikace

Moderní materiály a technologie ve stavebnictví

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 1 akreditační bod i ČKAIT: 0,5 akreditační bod


od 2.11.2021 do 2.12.2021
zdarma

Program Online certifikace Moderní materiály a technologie ve stavebnictví spustíte v odkazu níže - spustit program.
Online cerifikace - Moderní materiály a technologie ve stavebnictví je zařazena do programu CŽV ČKAIT i ČKA.
ČKA 1 akrediatční bod, ČKAIT 0,5 bodu.
Pro získání potvrzení o absolvování této online certifikace se prosím nejprve registrujte. Po zhlédnutí všech přednášek odpovězte na otázky uvedené v dotazníku, který bude k dispozici na stránkách www.azpromo.cz od 2.11. do 2.12. a odešlete společně s vaším jménem a emailem, na který si přejete doručit potvrzení. Potvrzení vám přijde ve formátu pdf zpět na uvedený mail.

V případě otázek nás prosím kontaktujte na emailu azpromo@azpromo.cz nebo na tel: 286 882 025.


2.11.2021
|
10:00 - 10:30

Tepelně izolační napojení svislých nosných konstrukcí

Je tady inovativní řešení pro napojení svislých nosných konstrukcí bez tepelného mostu a bez obalování.
Sloupy a stěny nevytápěných podlaží již nemusí mít nevzhledné hlavice z tepelné izolace.
Jakým způsobem lze řešit napojení svislých konstrukcí s přerušením tepelného mostu?
Kde můžeme získat potřebné informace a podklady a jak vypadá řešení tepelných mostů přímo na stavbě?

Schöck-Wittek / Ing. Jan Vopička
|
10:30 - 11:00

REFAGLASS - lehčené pórovité kamenivo v dopravních stavbách.

Pěnové sklo je plnohodnotnou náhradou za kamenivo, štěrkopísek, mechanicky zpevněnou zeminu u dopravních staveb díky svým vlastnostem.
REFAGLASS je součástí uzavřeného cyklu cirkulární ekonomiky.

Refaglass / Jan Cimburek
|
11:00 - 11:30

Luxusní krytiny pro střechy a fasády

Proč si vybrat zinek pro realizaci střechy a fasády. Titanzinek v kombinaci s přírodími materiály. Základní způsoby pokládky.

VM Zinc / Bc. Petr Václavík
|
11:30 - 12:00

XCON – systém pro hrubou stavbu

Vysoké výrobní standardy systému XCON můžete zažít na vlastní kůži na staveništi. Několikaměsíční stavební činnosti, prostoje vynucené povětrnostními podmínkami nebo potíže s dohadováním mezi různými řemeslníky jsou námi minimalizovány.
Protože výroba probíhá „inhouse“, jsou všechny masivní stavební díly suché, čímž se na jedné straně redukuje nebezpečná stavební vlhkost na minimum a na straně druhé extrémně zkracuje doba stavby a dokončovacích prací.

Dennert / Ing. Roman Leitner