• 3.5.2018 od 8:30 do 14:20
  • EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, Jihlava
  • Zdarma

Objednávka

Při zaškrtnutí tohoto políčka, nebudete přihlášen na tento seminář.

@
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti AZ Promo s.r.o. a společností, které jsou jmenovitě uvedeny v programu akce, na kterou se přihlašuji. Tyto údaje budou společností AZ Promo s.r.o. použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem a k dalším marketingovým účelům partnerů akce. Pokud nesouhlasíte nebo máte jakékoli připomínky k zařazení do databáze, prosím napište nám to do poznámky přihlášky. Z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou (e-mail)s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze AZ Promo s.r.o. Další práva se řídí hlavně § 12 zákona č. 101/2000 Sb – možnost požádat o informace ohledně zpracování jeho osobních údajů či dalšími podmínkami stanovenými zákonem č. 101/2000 Sb.