odborná konference a fórum

Rekonstrukce TZB v bytových domech

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: 1 akreditační bod


15.11.2017 od 9:00 do 17:00
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
2,178 Kč

Konference je určena pro domy, které prošly výměnou oken a zateplením, stejně jako pro domy, které si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace. Konference je určena zejména pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, správce a majitele domů, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky. Konference je určena pro domy, které prošly výměnou oken a zateplením, stejně jako pro domy, které si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace.

Obsahem přednášek a související publikace je energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s důrazem na potřeby systémového a kvalitativního přístupu s ohledem na budoucí provozní náklady.
Součástí vložného je publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem více než 170 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!

PŘÍKLADY TÉMAT Z PROGRAMU
Přehled povinností legislativy zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Význam posouzení možností a energetické a ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant změn. Význam a rozsah podkladů: technický průzkum, technický audit, projekt, energetický posudek. Obecné požadavky pro vlastníky jednotek SVJ při modernizaci soustav TZB v souladu s NOZ a stanovami SVJ. Průzkum stávajícího stavu. Vliv energeticky vědomé modernizace na dynamiku vytápění. Izolace rozvodů a technologií, oběhová čerpadla, teplá voda a cirkulace, akumulace, zdroje, OZE, řešení předávacího místa do budovy, projekty seřízení otopných soustav po zateplení, fakturační a provozní měření spotřeby tepla. Požadavky na vybavení otopné soustavy pro zavedení energetického manažerství. Hospodárná doba životnosti – uvedení hodnot pro vybrané prvky a funkční díly. Úpravy otopné soustavy po zateplení pláště objektu. Montáž a přejímka otopné soustavy….

VLOŽNÉ:
• 1800 Kč bez DPH - 2.178,- Kč vč. 21% DPH
• 1700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT - 2.057,- Kč vč. 21% DPH
• 1400 Kč bez DPH pro členy IFMA - 1.694,- Kč vč. 21% DPH


Hlavní partner projektu

TZB Info
TZB Info